Lesopark Litavka je v Příbrami již léta lidově známý pod zkráceným názvem „Lesopark“. Občané města často a rádi využívají tuto oblast rozkládající se podél toku říčky Litavky k rekreaci v přírodě.

Výchozím místem je jim parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram a nebo z osady s názvem Vysoká Pec od Vysokopeckého rybníka. Centrem lesoparku prochází hlavní mlatová cesta, ze které vybíhá síť pěšin do lesních zákoutí, k nivním lukám, k říčce, i rybníčkům skrytým mezi stromy.

Při procházkách zde můžete obdivovat květy vzácných upolínů nebo kosatců. Nad říčkou jako modrý smaragd občas zableskne peří ledňáčka. Pozorné oko pozná i místa, kde se před tisíci lety dobývaly rudy, a i mnohé další.

Jedná se o zákoutí zajímavé z hlediska přírodovědného i historického. Město Příbram proto ve spolupráci s občanským sdružením Ochrana fauny, za vydatné spolupráce Hornického muzea Příbram a Státního okresního archivu Příbram shromáždilo zajímavé údaje z historie i současnosti lesoparku a předkládá veřejnosti virtuální naučnou stezku, jako návnadu k objevování tajemství tohoto jedinečného místa.

Na projektu se podíleli: Text a koncepce: Mgr. Klára Smolíková, PhDr. Věra Smolová a Ing. Petr Bílek Mgr. David Fischer Ilustrace: Mgr. Jan Smolík, Námět a koordinace projektu: Ing. Petr Bílek, Ing. Petr Walenka, Odborná spolupráce: Mgr. David Fischer, RNDr. Rudolf Hlaváček, Ing. Milan Karda, Mgr. Rastislav Korený, RNDr. Ondřej Sedláček, Mgr. Běla Komancová, Design: Martin Andrle, Technická podpora: Ing. Martin Fousek